БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО ЗА ЧУЖДЕНЦИ С БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД

Kантората предлага консултиране и представителство за придобиване на българско гражданство от чужденци с български произход (от Македония, Сърбия, Украйна, Русия, Румъния, Албания и други държави ):

- Консултиране и подготовка на документи за удостоверяване на български произход
- Представителство пред ДАБЧ (Държавна агенция за българите в чужбина)и други държавни органи във връзка с процедурата за удостоверяване на български произход
- Обжалване на решения на държавните органи
- Представителство пред Министерство на правосъдието
Kантората предлага услуги за чужденци желаещи временно или постоянно пребиване на територията на Република България -->