IT ПРАВО

Кантората предоставя специализирана практика за обслужване на компании от IT индустрията, като предлага компетентни решения съобразени с спецификата на дейността на отделните компании.

За софтуерни компании

- Регистрация на startup дружества и промени в дружества
- Договори за външно финансирне
- Договори за разработка на софтуер
- Споразумения за лицензионно използване на софтуерни продукти
- Договори за използване на информационни услуги
- Договори за поддръжка на софтуерни продукти
- Договори за трансфер на технологии
- Защита на интелектуалната собственост върху IT
- Трудови договори с разработчици на софтуер и други софтуерни специалисти
- Разрешения за работа на чужденци
- Клаузи за конфиденциалност и неразгласяване
- Други специализирани договори и споразумения
- Защита на личните данни. GDPR

За компании предоставящи IT инфраструктура и информационни усулги

- Договори за предоставяне и ползване на хостинг и клауд услуги
- Договори за системно интегриране
- Договори за одит на информационни системи
- Договори за специализирани информационни услуги
- Защита на личните данни. GDPR
- Услуга Длъжностно лице по защита на личните данни (DPO)

За компании занимаващи се с електронна търговия

- Договори и споразумения за електронна търговия
- Общи условия за продажби в интернет
- Използване на електронни документи
- Защита на личните данни при електронна търговия
- Валидност на електронни волеизявлвния
- Защита на личните данни. GDPR
- Услуга Длъжностно лице по защита на личните данни (DPO)