РАЗРЕШЕНИЕ ЗА РАБОТА НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ - СИНЯ КАРТА НА ЕС (ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ) - EU Blue card

Kантората предлага консултиране и представителство за получаване на разрешение за работа в България тип Синя карта на Европейския съюз на чужденци, висококвалифицирани работници и служители по Директива 2009/50/EC:

- консултиране за възможностите и процедурата за издаване на Синя карта на Европейския съюз на чужденци в България
- подготовка на документи за издаване на Синя карта на Европейския съюз на чужденци в България
- представителство пред компетентните органи за издаване на разрешение за работа и пребиваване в България на чужденци, висококвалифицирани работници и служители
- съдействие за получаване на разрешение за пребиваване на членове на семейството на чужденец притежател на Синя карта на Европейския съюз в България