РАЗРЕШЕНИЕ ЗА РАБОТА В БЪЛГАРИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ

Kантората предлага консултиране и представителство за получаване на разрешение за работа в България на чужденци :

- условия за работа в България на IT специалисти и специалисти в други области за които има особен режим за работа в България
- консултиране за възможностите и процедурата за издаване на разрешение за работа на чужденци в България
- подготовка на документи за издаване на разрешение за работа на чужденци в България
- представителство пред компетентните органи за издаване или подновяване на разрешение за работа на чужденец в България