Консултиране за условията за пребиваване и работа в други страни от Европеския съюз - ЕС

Kантората предлага консултиране за условията за пребиваване и работа в други държави членове на Европейския съюз, относно:

- Изисквания за краткосрочно пребиваване
- Изисквания за дългосрочно пребиваване
- Изисквания за постоянно пребиваване
- Изисквания за получаване на гражданство
- Изисквания за придобиване на недвижими имоти
- Ограничения и ред за превеждане на парични средства