Представителство на чужденци пред административните органи в България

Kантората предлага представителство на чужди граждани пред всички административни органи на територията на Република България при:

- получаване на статут на продължително пребиваващ в България
- получаване на статут на постоянно пребиваващ в България
- получаване на разрешение за работа в България
- получаване на българско гражданство