Издаване на българска виза за краткосрочно и дългосрочно пребиваване

Kантората предлага консултиране за издаване на български визи относно:

- Издаване на виза "C" за краткосрочно пребиваване и транзитно преминаване - за еднократно, двукратно или многократно влизане в Република България
- Издаване на виза "D" за дългосрочно пребиваване в Република България


Кога можем да помогнем при издаване на българска виза:

-Издаване на българска виза преди започване на работа в България
-Срока на издадената краткосрочна българска виза изтича и желаете нейното удължаване
-Консултиране относно основанията за удължаване на българска виза;
-Консултиране относно основанията за издаване на виза D за дългосрочно пребиваване в България
-Консултация при промяна на основанието за пребиваване в България