Данъчно право. Данъчни консултации и представителство

В областта на данъчното право основните направления, в които кантората предлага услуги са:

  • Данъчни консултации
  • Представителство пред данъчните органи
  • Представителство пред съда при обжалвне на ревизионии и други актове
  • Данъчно планиране
  • Избягване на двоино данъчно облагане