Обжалване на наказателни постановления по административен ред и по съдебен ред

Kантората предлага следните услуги по обжалване на наказателни постановления:

- Консултиране относно основанията за обжалване на наказателно постановление
- Изготвяне на мотивирано възражение относно констатациите в акта за констатиране на административно нарушение ( пред НАП, НОИ, КАТ, Инспекцията по труда и др.)
- Обжалване на наказателното постановление пред съда