Обжалване на административни актове по административен ред и по съдебен ред

Kантората предлага консултиране и представителство при обжалване на административни актове:

- Консултиране относно основанията за обжалване на административен акт
- Обжалване на административни актове по административен ред
- Обжалване на административни актове по съдебен ред