Правно консултиране и юридически услуги при покупка и продажба на недвижим имот

Kантората предлага консултиране при покупката и продажбата на недвижим имот относно:

- Необходимите за покупката или продажбата документи
- Дължими данъци и такси
- Съдържанието на предварителния договор и на нотариалниа акт
- Проверка за тежести на имота
- Проучване правното състояние на имота и евентуални искове и претенции
- Начини на плащане