Консултиране и представителство при преговори и сключване на договори

Във връзка с воденето на преговори и сключването на предварителни договори кантората предлага:

- Правен анализ на сделки
- Стратегии за придобиване
- Изготвяне на предварителни договори
- Тълкуване и изменения на предварителни договори