Сделки с търговски предприятия

Кантората предлага следните услуги при извършването на сделки с търговски предприятия:

- Консултиране за прехвърляне на предприятие
- Изготвяне на споразумение с кредиторите
- Осъществяване на прехвърлянето, чрез избрания способ (продажба, замяна, апорт и др.)
- Уведомяване на кредиторите
- Вписване в търговския регистър