Арбитраж. Търговски арбитраж. Арбитражни споразумения.

Кантората предлага услуги за защита на правата на своите клиенти пред арбитражен съд:

- Изготвяне на арбитражни клаузи в търговски договори
- Договаряне на арбитражни споразумения
- Защита пред арбитраж